เลือกเรียนนวดหน้าที่นี้เพราะว่าชื่อเสียงดี สะอาด


ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับเราเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยเป็นคนสะอาดนั่นแหละแต่หลายคนเค้าคงจะรำคาญเราเหมือนกันเรื่องที่3มากเกินไปแต่เราไม่สนใจเพราะแต่ละคนมันมีความรู้สึกความชอบอะไรไม่เหมือนกันเราเองในการที่จะเลือก เรียนนวดหน้า เรามองในเรื่องของโรงเรียนนวดหน้าจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดแล้วครูผู้สอนสอนดีมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับเราแต่คนอื่นเค้าไม่ได้มองในรูปนั้นเท่าไหร่แม้ว่าสถานที่ในการที่จะสอนจะไม่รู้แล้วอ่ะเท่าไหร่เค้าก็เรียนกันแล้วแต่เราในเมื่อหรือทันทีและไม่มีปัญหาในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายในการที่จะเรียนเราเองก็ขอเลือกให้บัณฑิตได้ดีที่สุด น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและสมควรที่สุดที่เราจะจัดการในการที่จะเลือกได้เราตั้งใจเอาไว้แบบนั้นสำหรับการที่จะเลือกไม่อยากที่จะคิดอะไรมากอีกต่อไปจนมาได้ที่นี่มันสามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยอาจารย์สอนดีสถานที่ในการที่จะเรียนนวดหน้าสะอาดกว้างขวางแถมยังมีขนส่งมวลชนที่ดีเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีรถอย่างเราจึงตัดสินใจในการที่จะเรียนที่นี่แล้วแหละไม่อยากคิดอะไรมากไปกว่านี้แล้ว