เรียนนวดแผนไทยเสร็จก็สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหม   


มันบอกได้เลยว่าการที่เราจะ เรียนนวดแผนไทย จบมามันเอามาต่อยอดได้ไหมในการที่เราจะเรียนมันสามารถที่จะเอาใช้ในการทำงานหรือว่ามันจะมาประกอบอาชีพได้ไหมคือมันทำได้แน่นอเรื่องนั้นมันสามารถที่จะได้มันสามารทภี่จะทำงานในประเทศก็ได้ในเมืองไทยเราเองมันทำงานทางด้านการนวดมันก็สามารถที่จะอยู่ได้แต่ถ้าจะให้มันร่ำรวยจาการที่เราจะทำงานทางด้านการนวดมันคงจะยากเกินไปมันยากเกินไปแบบนั้นในการที่เราจะทำงานทางด้านนี้ในเมืองเราเองมันยากจังเลยแหละแต่ถ้ามันทำงานทางด้านนี้มันทำงานในในต่างประเทศหลังจากเรียนนวดแผนไทยมามันบอกได้เลยว่ามันไปได้สวยมันไปได้ดีสำหรับการที่เรานั้นทำงานเลยนะมันบอกได้เลยว่ามันน่าสนใจในการที่เราจะเรียนนวดแผนไทยๆไปมันจบมามันบอกได้เลยว่ามันไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมายมันมีใบประกาศมันมีใบรับรองจากที่สอนกันเรียนร้อยเลย