กระจกนิรภัยประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง


กระจกที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันนี้จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่มากขึ้น จึงมีการผลิตกระจกนิรภัยในประเภทต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างทนทาน เหมาะสม และปลอดภัยมากขึ้น
กระจกนิรภัยที่เรานิยมใช้มีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

กระจกเทมเปอร์ (TEMPERED GLASS)
กระจกเทมเปอร์ คือการนำกระจกธรรมดาไปผ่านกระบวนการอบที่ความร้อนสูงประมาณ 650 องศาเซลเซียส แล้วนำมาเป่าด้วยลมแรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที เพื่อให้กระจกเกิดความแข็งแกร่งกว่าเดิม 3-5 เท่า ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ในกรณีที่ กระจกเทมเปอร์ เกิดการแตกหัก จะแตกออกเป็นเม็ดคล้ายเม็ดข้าวโพด ซึ่งมีความแหลมคมไม่มาก ทำให้มีโอกาสเกิดอันตรายน้อยกว่ากระจกธรรมดา เหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงต่อการแตกร้าวและต้องการความปลอดภัยที่เกิดจากกระจกแตกร้าว
ราคากระจกโดยประมาณมีตั้งแต่ 1,000 (หนา 6 mm) ถึง 2,000 (หนา 10mm) บาท/ตรม. โดยกระจกขนาด 6mm เหมาะจะใช้สำหรับตึกสูง และขนาด 10mm เหมาะจะใช้ทำฉากกั้นอาบน้ำ และตู้อาบน้ำ

กระจกลามิเนต (LAMINATED GLASS)
กระจกลามิเนตเป็นการนำกระจกตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปมาประกบติดกัน โดยมีฟิล์มชนิดพิเศษขั้นอยู่ตรงกลาง หากเกิดการแตกขึ้นมารอยร้าวจะมีลักษณะคล้ายใยแมงมุง โดยกระจกจะติดอยู่กับฟิล์ม ไม่สามารถหลุดร่วงเข้ามาทำอันตรายได้ และยังยากต่อการเจาะผ่านเข้ามาอีกด้วย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวจากการรุกล้ำของบุคคลคนภายนอก

ราคากระจกโดยประมาณ มีตั้งแต่ 1,200-1,500 บาท/ตรม ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกและจำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งความหนาแต่ละขนาดก็เหมาะที่จะใช้งานแตกต่างกันไป

กระจกสองชั้นอินซูเลต (INSULATED GLASS)
กระจกอินซูเลตเป็นการนำกระจก 2 ชั้นมาต่อกันโดยมีช่องว่างระหว่างกลาง (air gap) เป็นอากาศหรือก๊าซเฉื่อย โดยอากาศหรือก๊าซเฉื่อยจะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความร้อนจากภายนอกให้เข้ามาภายในบ้าน จุดเด่นของกระจกสองชั้นคือสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี และยังสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อีกด้วย

ราคากระจกโดยประมาณ ตั้งแต่ 2,000-2,500 บาท/ตรม ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกและชนิดของช่อง air gap
การเลือกใช้กระจกนิรภัยชนิดใดก็ตาม จะต้องทราบถึงข้อดี ข้อจำกัด และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงทำความสะอาดอย่างถูกต้องด้วย