กระเป๋าเดินทางขนาดไหนจึงจะเหมาะกับการเดินทางของคุณ


เมื่อพูดถึงการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อศึกษา เพื่อการอบรม เพื่อการท่องเที่ยว หรือว่าเพื่อทำธุระก็ตาม การเดินทางในสมัยนี้นอกจากจะมีพาหนะในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าการขนส่งสาธารณะ เช่น รถตู้ รถไฟ รถเช่า หรือว่าเครื่องบินก็ตาม จะยังมีเรื่องของ กระเป๋าเดินทาง ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ไดเลย ซึ่ง กระเป๋าเดินทางในปัจจุบันมีการผลิตออกมาหลายรุ่น หลายยี่ห้อ ราคาก็แตกต่างกันออกไปแล้วการตัดสินใจจะซื้อแบบ กระเป๋าเดินทางราคาถูก หรือว่าแบบราคาแพง เช่น ยี่ห้อ   Romar Polo American เป็นต้น ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะมีราคาแพงหรือว่าราคาถูกแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้นักเดินทางหลายท่าน ตัดสินใจในการที่จะเลือกกระเป๋าเดินทาง สักใบเกิดความลังเลและสับสนในการที่จะเลือกเช่นกัน ดังนั้นลองมาดูกันดีกว่ามีการ จำแนกรูปแบบการท่องเที่ยวตามระยะเวลา ซึ่งขนาดกระเป๋าเดินทางจะสัมพันธ์กับระยะเวลาการเดินทางในการเดินทางเป็นดังต่อไปนี้

1. การเดินทางประมาณ 1 – 3 วัน
เป็นการเดินทางระยะสั้น ดังนั้นสิ่งของและสัมภาระของใช้ที่จะต้องเตรียมเพื่อใช้จะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไร หากเป็นกระเป๋าล้อลากควรใช้ขนาด18-20 นิ้ว อย่าใช้กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่มากเกินกว่านี้เพราะว่าจะทำให้สร้างภาระในการเดินทางมากกว่าเดิม
2. การเดินทางประมาณ 4-6 วัน
การเดินทางกลางๆ จำนวนวันไม่มากไม่น้อยมากจนเกินไป ดังนั้นของใช้จะเยอะมากขึ้นไปด้วย กระเป๋าล้อลากแนะนำให้ใช้ประมาณ 24 นิ้ว
3. การเดินทางประมาณ 7-10 วัน
ถือว่าเป็นระยะเวลาเท่านี้ ถือว่ายาวนานเช่นเดียวกันทำให้ต้องใช้สัมภาระเยอะ แนะนำให้ใช้ กระเป๋าขนาด 28 นิ้ว เพื่อให้สามารถจุขอวงให้เพียงพอได้  เทคนิคคือ พยายามในการที่จะเลือกแบบของกระเป๋ายี่ห้อที่มีน้ำหนักเบาเอาไว้ก่อนเพื่อให้เมื่อบวกกับสัมภาระเข้าไปอีกไม่หนักจนไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้
4. การเดินทางประมาณ 10 วันขึ้นไป
เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากที่สุดหากใครเดินทางในระยะเวลาเป็น 10 วัน ขอแนะนำว่าใช้กระเป๋าหลายๆใบเข้าไว้  เนื่องจากสิ่งของที่ต้องเตรียมไปเพื่อการเดินทางในระยะเวลาเท่านี้ย่อมมีมาก เพื่อเฉลี่ยน้ำหนัก ง่ายต่อการขนย้าย