ปลาของไทยชนิดใดบ้างที่เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน


การเลี้ยงปลา เป็นอาชีพหมวดหนึ่งในภาพรวมของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีความสำคัญ และอยู่คู่วิถีชีวิตของเรามานานแสนนาน
ปลาที่นิยมเลี้ยงกันอยู่นั้น มีมากมายหลายชนิด และจากหลายแหล่ง สามารถเลี้ยงได้ในหลายลักษณะ ซึ่งปลาของไทยเราเองก็ได้รับความนิยมในการเลี้ยงหลายชนิดเช่นกัน
ปลาพื้นบ้านของไทยเรามีอยู่หลายชนิดที่เลี้ยงได้ดีทั้ง ในบ่อน้ำจืด และน้ำกร่อย ในนาข้าว และใน กระชังปลา ซึ่งได้แก่
1. ปลาสวาย ปลาที่มีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 1.50 เมตร การเลี้ยงปลาสวายอาจเลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้ เช่น ปลา ตะเพียน อาหารของปลาสวาย ได้แก่ เศษอาหาร เศษปลา รำข้าว ข้าวต้มสุก ระยะการเลี้ยง 8-10 เดือน ปลาสวายจะโตได้น้ำหนัก 1-1.2 กิโลกรัม
2. ปลาดุก ในประเทศไทยเรามีปลาดุกอยู่ประมาณ 7 ชนิด แต่ที่นิยม เลี้ยงมีอยู่ 2 ชนิดคือ ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย
3. ปลาแรด เป็นปลาขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดความยาวถึง 65 เซนติเมตร การเลี้ยงปลาแรดแพร่กระจายทั่วไปในอินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อินเดีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์
4. ปลาสลิด ปลาสลิดเป็นปลาที่มีกำเนิดในไทย เวียดนามใต้ มาเลเซีย ขนาดโตที่สุดมีความยาว 25 เซนติเมตร เป็นปลาที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในนาซึ่งปล่อยให้หญ้าขึ้นรก
5. ปลาหมอตาล จะวางไข่ทุกๆ 6 เดือน และจะวางไข่ได้ประมาณ 5 ครั้งในชีวิต ตามปกติปลาชนิดนี้อาจเลี้ยงรวมกันเอง หรือรวมกับปลาสกุลอื่นๆ ก็ได้
6. ปลาช่อน เป็นปลาที่กินเนื้อ เช่น ลูกปลาลูกกุ้ง หรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กพวกเดียวกัน ปลาช่อน พบทั่วไป ตั้งแต่ประเทศจีน อินเดีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ ใน ประเทศไทยจะมีอยู่ทั่วไปทุกภาค
7. ปลาบู่ ตามธรรมชาติ ปลาบู่กินปลาตัวเล็กๆ กุ้ง ปู หอย และแมลงในน้ำ ในประเทศไทยจะพบปลาบู่ตามแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง ในทุกภาคของประเทศ
8. ปลานวลจันทร์ทะเล เป็นปลาในวงศ์คลูเปอิดี (Clupeidae) พบอยู่ทั่วไปในย่านอินโดแปซิฟิก ในเขตร้อนและ เขตอบอุ่นอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ถึง 40 องศาเซลเซียส
9. ปลากระบอก เป็นปลาทะเล ซึ่งมาอาศัยหากินอยู่ในน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำ สามารถปรับตัวเข้าอยู่อาศัยได้ดีในน้ำกร่อย และน้ำจืด ปลากระบอกนำมาเลี้ยงในบ่อได้ดี และสามารถนำมาเลี้ยงรวมกับปลาอื่น เช่น ปลาในสกุลคาร์ป และสกุลตีลาเบียในบ่อน้ำกร่อยเล็กน้อย
10. ปลากะพง เป็นปลาทะเลแต่เข้ามาหากินในน้ำกร่อย และเลยเข้ามาอยู่ในแม่น้ำซึ่งมีน้ำจืด ปลาจะโตได้น้ำหนัก 2 กิโลกรัม มีความยาว 50 เซนติเมตร ภายในระยะเวลาการเลี้ยง 1 ปี
ปลาไทยทั้ง 10 ชนิดนี้ เป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพื่อการเกษตรกรรม และสามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงชาวประมงได้