READ ARTICLE

รถโฟล์คลิฟท์ของคุณใช้เชื้อเพลิงอะไรอยู่ และเหมาะสม...

รถโฟล์คลิฟท์ หรือรถยกนั้น มีอยู่ด้วยกันสองประเภทหลักๆ คือแบบที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ และขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงหรือแหล่งส่งกำลังนั้น ก็มีส่วนอย่างมากในการใช้รถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดต้นทุนให้กับองค์กรเนื่องจากความคุ้มค่าที่ได้รับ
เครื่องยนต์ดีเซล
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ระบบเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะเราคุ้นเคยกับการใช้เครื่องยนต์ดีเซลกันอยู่แล้ว จึงใช้งานได้อย่างชำนาญ เสียหายตรงไหนก็ซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างรู้ใจ แต่ข้อเสียสำคัญของการใช้เครื่องยนต์ดีเซลก็คือราคาน้ำมัน หรือค่าเชื้อเพลิงนั่นเอง โดยในปีหนึ่งๆ องค์กรต้องเสียค่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนที่มีราคาสูงมากทีเดียว
เครื่องยนต์เบนซิน
การใช้เครื่องยนต์เบนซิน ก็เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลตรงที่หาเติมได้ง่าย แม้ว่าเครื่องยนต์เบนซินจะมีควันมาก และติดไฟง่าย แต่ก็ให้พลังงานสูงกว่า และดูแลง่ายกว่า
เครื่องยนต์แก๊ส
ถ้าคุณใช้เครื่องยนต์แก๊ส ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซลีน เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. หรือเครื่องยนต์แก๊ส P.N.G. ก็ตาม การใช้แก๊สช่วยให้มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในด้านพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงลงไปได้หลายเท่าตัว แต่ก็ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอได้ง่ายกว่า หาเติมยากกว่า และต้องดูแลเฉพาะทางด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการดูแลเครื่องยนต์แก๊ส อีกทั้งการใช้เครื่องยนต์แก๊สจะต้องมีถังแก๊สขนาดใหญ่ ซึ่งบังการมองเห็นในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ให้แคบลงด้วย
แบตเตอรี่
รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จะใช้แบตเตอรี่เป็นตัวส่งกำลังในการขับเคลื่อน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ไม่มีเสียงดัง ไม่ต้องมีค่าพลังงานเชื้อเพลิง เพราะใช้การชาร์จแบตเตอรี่เอา จึงประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปได้มาก แต่ก็หาช่างที่มีความชำนาญในการดูแลระบบไฟฟ้าและการเติมแบตเตอรี่อย่างถูกต้องได้ยาก และต้องมีพื้นที่ติดตั้งตู้ชาร์จพอสมควร ซึ่งก็ต้องเป็นที่ที่เหมาะสม มีอากาศถ่ายเท ในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งก็กินเวลาไปกว่า 10 ชั่วโมงอีกด้วย
การจะพิจารณาว่ารถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้อยู่นั้น ใช้ระบบที่เหมาะสม และใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความสะดวกในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเป็นสำคัญ