การวางระบบท่อน้ำ กับการใช้งานในสถานที่


ระบบท่อน้ำนั้น เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อสถานที่ซึ่งมีผู้พักอาศัย เพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในการออกแบบสถานที่ จะต้องคำนึงและทำความเข้าใจถึงเรื่องระบบต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะคลินิก ซึ่งจะต้องมีการใช้น้ำเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ผู้ รับออกแบบคลินิก จึงต้องใส่ใจในเรื่องของระบบท่อน้ำ และระบบสุขภัณฑ์อย่างมากด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยมากที่สุด

ท่อน้ำที่ใช้ภายในบ้านมีมากมายหลายชนิด แต่ที่นิยมมากที่สุดในการนำมาใช้กับบ้านพักอาศัย คือท่อพีวีซีสีฟ้า ชั้น คุณภาพ 13.5, 8.5 และ 5 ซึ่งเป็นท่อน้ำดี ส่วนบ้านหลังไหนจะใช้ท่อน้ำชั้นคุณภาพใดขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบสถานที่นั้น จะกำหนด

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบท่อน้ำ กำหนดเอาไว้ว่า
1. ท่อพีวีซีสีฟ้า คือท่อน้ำดี หมายถึงท่อที่ใช้รับแรงดัน เช่น ท่อที่ต่อไปยังฝักบัว ท่อที่ต่อไปยังก๊อกน้ำภายในบ้าน หรือตัวอาคารนั้นๆ เป็นต้น
2. ท่อพีวีซีสีเทา คือท่อน้ำทิ้ง หมายถึงท่อที่ไม่มีแรงดัน เช่น ท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า เป็นต้น
3. ท่อพีวีซีสีเหลือง คือท่อร้อยสายไฟภายในบ้านหรือภายในสถานที่นั้น

ส่วนท่อน้ำร้อนจะใช้ท่อทองแดง ท่อ PB สีดำ หรือแป๊บน้ำที่เรียกว่า ท่อ GSP ก็ได้ จะเลือกใช้ท่ออะไรนั้นวิศวกรและผู้ออกแบบสถานที่นั้นจะเป็นผู้กำหนดให้เหมาะสม แต่ที่สำคัญคือ การติดตั้งเครื่องทำความร้อนจะต้องดูแลข้อต่อต่างๆ เป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดที่เกิดการรั่วซึมได้ง่าย

โดยมากแล้ว ระบบท่อน้ำจะถูกซ่อนไว้ใต้อาคาร ในผนัง หรือใต้พื้น หากมีการรั่วซึมจะสังเกตได้ยากทำให้เราต้องจ่ายค่าน้ำมากกว่าปกติ จากมิเตอร์ของการประปาถึงปั๊มน้ำในสถานที่ก็ควรมีถังพักน้ำเพื่อรองรับน้ำ ไม่ควรสูบน้ำโดยตรงจากเส้นท่อ เพราะมีผลเสีย หลายประการ เช่น ถ้าบริเวณนั้นน้ำไหลน้อย เครื่องสูบน้ำก็ปั๊มอากาศเข้าไปมาก มิเตอร์ก็จะหมุน เหมือนมีการสูบน้ำเข้าไป หรือปั๊มน้ำจะทำให้แรงกันในเส้นท่อลดลง ประกอบกับรอยต่อของเส้นท่อบางจุดรั่ว ก็จะดูดน้ำสกปรกจากภายนอกเข้าไปในเส้นท่อได้ เป็นต้น
ผู้รับออกแบบคลินิก หรือสถานที่ต่างๆ จะต้องมีความชำนาญ และความเข้าใจในเรื่องระบบต่างๆ ภายในอาคารสถานที่อย่างมาก โดยเฉพาะระบบท่อน้ำ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการลูกค้า ซึ่งจะต้องมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย และเหมาะสมมากที่สุด