วิธีเลือกรถยกให้เหมาะกับงาน


เลือกใช้รถยกอุตสาหกรรมอย่างไรให้เหมาะกับงานและการซ่อมบำรุงรักษาอย่างไรให้รถสามารถใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับรถยกอุตสาหกรรมมีมากมายหลายชนิด ประกอบกับความซับซ้อนและมีเงื่อนไขจำกัดที่ต้องเรียนข้อมูลเฉพาะทำให้การเลือกใช้รถยกอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ อย่างรอบคอ โดยเฉพาะต้องเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอันเป็นปัจจัยภายนอกตัวรถ อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานร่วมกัน และวัตถุประสงค์การใช้งานรถ เพื่อสามารถใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยทั่วไปรถยกอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับการทำงานรับและส่งสินค้าขึ้นลงที่ท่าเทียบรถขนส่ง รวมถึงการขนย้ายเข้าสู่สายการผลิต และงานยกสินค้าขึ้นจัดเก็บบนชั้นวางสินค้า หรือเข้าไปยกสินค้าบนชั้นวางลงมาเพื่อจัดส่งดังนั้นการเลือกใช้รถยกอุตสาหกรรมให้เหมาะกับลักษณะงานจึงมีเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญให้พิจารณาร่วมด้วยดังนี้
    1. หากคลังสินค้ามีสินค้าที่แตกต่างกันทั้งชนิด รูปแบบ และขนาด จะต้องหาวิธีให้ภาชนะรองรับสินค้าทั้งหมดหรือสินค้าส่วนใหญ่ให้ได้ เพื่อสามารถใช้งานรถยกอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและรถเข็นทรงสูงที่ติดล้อ ภาชนะเหล่านี้จะช่วยให้น้ำหนักที่รถจะยกมีมาตรฐานแน่นอน และทำให้เลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น น้ำหนักของสิ่งของที่ต้องการจะยกเป็นข้อพิจารณาที่ต้องให้ความสนใจเช่นกัน
    2. รถยกอุตสาหกรรมแต่ละคันไม่ว่าชนิดไหน ล้วนไม่ได้ทำงานเต็มพิกัดน้ำหนักตลอดเวลา แต่จะทำงานยกสินค้าเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาทำงาน รถยกจะวิ่งกลับโดยไม่มีสิ่งของต้องบรรทุก และต้องยกงาเปล่าช่วงลดงาลงหรือยกงาขึ้นเสมอ ดังนั้นการคำนวณผลการทำงานของรถยกจึงต้องลดเหลือเพียงครึ่งหนึ่งจากเวลาทั้งหมด แม้ว่ารถยกจะวิ่งและทำงานยกสิ่งของตลอดเวลาก็ตาม นอกจากนี้การมีช่างที่มีการซ่อมบำรุงที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมจะช่วยให้รถสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์
    3. การเลือกใช้รถยกอุตสาหกรรมต้องคำนวณถึงอัตราความเร็วและความสามารถในการยกของรถยกแต่ละชนิด ลักษณะงาน ปริมาณงาน ระยะทางใกล้ไกล และความถี่ในการทำงาน ตลอดจนกำหนดความเร่งของเวลาเสร็จงาน ความต้องการและปริมาณงานจะทำให้การเลือกขนาดของรถยกอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปตามสภาพ โดยทั่วไปผู้ใช้รถจะเลือกรถที่มีความพอดีกับขนาดน้ำหนักที่จะยก เพราะหวังว่าจะช่วยประหยัดได้มากขึ้น