โรงเรียนสอนนวดแผนไทย เพื่อเป็นความรู้ติดตัว ไว้เป็นอาชีพเสริม 


ตั้งใจแล้วสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่จะทำการไปการ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย เราว่ามันดีถ้าจะจัดการในการที่เรานั้นจะเรียนเราว่ามันไปเรียนเถอะถ้ามันมีกำลังในการที่เรานั้นจ่ายเงินเรานั้นก็จัดการในการที่เรานั้นจะเรียนไปเลยเรานั้นตั้งใจแบบนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเรียนเรานั้นว่าจะเรียนอย่างน้อยเราว่ามันคือความรู้ประดับสมองและบารมีของเราเองมันดีกว่ามันมีแต่ความรู้ทางด้านการทางานเรานั้นไปทำการ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย แล้วเราว่ามันดีนะมันทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้เรียนเอาไวเฉยๆเราว่ามันก็ดีกว่านะเรานั้นไตร่ตรองมานานแล้วสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเรียนเรานั้นตัดสินใจตั้งนานแต่สุดมท้ายถามว่าจะจัดการในการที่เรานั้นทำการ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย เพื่อเป็นความรู้ติดตัวตามที่เรานั้นตั้งใจหรือไม่เรานั้นยังทำแบบเดิมแกละเรานั้นตั้งใจแล้วอย่างน้อยหลังเลิกงานเรานั้นไปรับงานนวดหาเงินเพิ่มไม่ได้